ბირთვული მედიცინის დეპარტამენტი

აკად. ნ.ყიფშიძის სახ.ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკის ბირთვული მედიცინის დეპარტამენტი, გამოკვლევები წარმოებს ულტრათანამედროვე, ჰიბრიდული გამა–კამერის საშუალებით:
გულის სცინტიგრაფია
ძვლების სცინტიგრაფია
საშარდე სისტემის დინამიური სცინტიგრაფია
თირკმელების სტატიკური სცინტიგრაფია
ფარისებრი ჯირკვლის სცინტიგრაფია
ფარისებრახლო ჯირკვლის სცინტიგრაფია