მოიძებნა 11 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება / საქმიანობის სფერო
C ჰეპატიტის ცენტრი C ჰეპატიტის ცენტრი

ლაბორატორიული მედიცინა, ინფექციური სნეულებები

აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკა აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკა

მრავალპროფილური საავადმყოფო

ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო

ბავშვთა საავადმყოფო

გლობალმედის ჰეპატიტის ცენტრი გლობალმედის ჰეპატიტის ცენტრი

ინფექციური სნეულებები

ზუგდიდის C ჰეპატიტის კვლევის ცენტრი ზუგდიდის C ჰეპატიტის კვლევის ცენტრი

ინფექციური სნეულებები

ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფო ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფო

ინფექციური სნეულებები

ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი

ინფექციური სნეულებები

ლივერმედი ლივერმედი

ინფექციური სნეულებები

ნეოლაბი ნეოლაბი

ლაბორატორიული მედიცინა, ინფექციური სნეულებები, ალერგოლოგია-იმუნოლოგია

ქ. ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონალური ცენტრი ქ. ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონალური ცენტრი

ინფექციური სნეულებები, ფთიზიატრია-პულმონოლოგია

ჰეპატოლოგიური კლინიკა ჰეპა ჰეპატოლოგიური კლინიკა ჰეპა

ინფექციური სნეულებები