მოიძებნა 8 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება / საქმიანობის სფერო
C ჰეპატიტის ცენტრი C ჰეპატიტის ცენტრი

ლაბორატორიული მედიცინა, ინფექციური სნეულებები

აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკა აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკა

მრავალპროფილური საავადმყოფო

ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო

ბავშვთა საავადმყოფო

გლობალმედის ჰეპატიტის ცენტრი გლობალმედის ჰეპატიტის ცენტრი

ინფექციური სნეულებები

ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი

ინფექციური სნეულებები

ლივერმედი ლივერმედი

ინფექციური სნეულებები

ქ. ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონალური ცენტრი ქ. ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონალური ცენტრი

ინფექციური სნეულებები, ფთიზიატრია-პულმონოლოგია

ჰეპატოლოგიური კლინიკა ჰეპა ჰეპატოლოგიური კლინიკა ჰეპა

ინფექციური სნეულებები