მკურნალი 2002

მკურნალი 2002

- რენტგენოგრაფიული გამოკვლევა
- ექოსკოპიური გამოკვლევა
- ყველა ტიპის ლაბორატორიული კვლევა
- კოლპოსკოპია
- კარდიოტოპოგრაფია
- სამეანო–გინეკოლოგიური კაბინეტი
- თერაპიული კაბინეტი (ოჯახის ექიმი)
- ნევროლოგიური განყოფილება
- ელექტრო–კარდიოგრაფიული კაბინეტი
- ენდოკრინოლოგიის კაბინეტი