საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი

საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი ჩამოყალიბდა გაერთიანებული სამეფოს (DFID Georgia Primary Health Care Development Project) საერთაშორისო განვითარების დეპარტამენტის პროექტის ფარგლებში, 2001 წლის 5 ივლისს სამკურნალო-დიაგნოსტიკისა და საოჯახო მედიცინის ცენტრის ბაზაზე. მას უჭირავს მნიშვნელოვანი ადგილი საოჯახო მედიცინის სადემონსტრაციო მოდელის შექმნის თვალსაზრისით. 

საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი ყოვლისმომცველ, პრევენციულ და უწყვეტ სამედიცინო მომსახურებას უწევს ორივე სქესისა და ყველა ასაკის 43 000 ათას მიმაგრებულ მოსახლეს. დაწესებულებაში მუშაობს 200-მდე ჯანმრთელობის პროფესიონალი. 

საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი საოჯახო მედიცინაში მოღვაწე ერთერთი ლიდერი ორგანიზაციაა საქართველოში.