რუსუდან აფხაზავა-ქარსელაძე

  • სპეციალობა: ალერგოლოგია-იმუნოლოგია
  • პედიატრიის ინსტიტუტის ბავშვთა და მოზრდილთა ალერგიის ცენტრი
  • ტელ: 577 76 45 11
  • ელ-ფოსტა: rusakars@yahoo.com

რუსუდან აფხაზავა-ქარსელაძე
ივ..ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის პედიატრიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი 
პედიატრიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ალერგოლოგიის & კლინიკური იმუნოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
სპეციალობა: პედიატრია
ვიწრო სპეციალობა: ალერგოლოგია-იმუნოლოგია
სამეცნიერო ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
სამეცნიერო-აკადემიური წოდება: პროფესორი 
ძირითადი სამეცნიერო მიმართულებები: პედიატრია, ალერგოლოგია, იმუნოლოგია, იმუნოგენეტიკა, სამედიცინო ინფორმატიკა

პროფესიული გამოცდილება
პროფესიული საქმიანობა (ეტაპების მითითებით): 
უბნის პედიატრი 

• მე-9 ბავშვთა პოლიკლინიკა, საქართველო (1976-1980წწ)
კლინიკური ორდინატორი 
• პედიატრიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი - თბილისი, საქართველო (1981-1983წწ)
უმცროსი მეცნიერ - თანამშრომელი 
• პედიატრიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი - თბილისი, საქართველო (1983-1990წწ)
უფროსი მეცნიერ_თანამშრომელი 
• პედიატრიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი - თბილისი, საქართველო (1990წ-დან 2003წ-მდე) 
ალერგოლოგიის და კლინიკური იმუნოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი
• პედიატრიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი - თბილისი, საქართველო (2003წ-2004) 
კლინიკური დირექტორი
• პედიატრიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი - (2004წ-დან დღემდე)
კლასიკური და ტრადიციული მედიცინის აკადემია
• სამედიცინო გენეტიკის კურსი (1993-1999 წწ)
• პედიატრიის კურსის ხელმძღვანელი (1999 წ-დან დღემდე)
თბილისის სამედიცინო აკადემია 
• პედიატრიის კათედრა, სამედიცინო განეტიკის კურსის ხელმძღვანელი (1994-1996 წწ;)
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
• სამედიცინო გენეტიკის კურსი (1995-1996 წწ; საათობრივი)
კაიროს უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი
• ლექტორი - სამედიცინო გენეტიკის და იმუნოგენეტიკის კურსი (1996 წ, 1 თვე, ნოემბერი)
პედიატრიის კათედრის პროფესორი
• ივანე .ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი (2000-2004წწ)
პედიატრიის კათედრის გამგე
• ივანე .ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი (2004-2005წწ) 
სრული პროფესორი
• ივანე .ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი (2005წ-დან) 
კლინიკური იმუნოლოგიის კურსის ხელმძღვანელი (ხელშეკრულებით)
• უმაღლესი სამედიცინო სკოლა „აიეტი“ (2005 წ-დან დღემდე)
პუბლიკაციები (სამეცნიერო ნაშრომთა საერთო რაოდენობა): 
116 სამეცნიერო პუბლიკაცია
რა საკითხზე არის დაცული დისერტაციები (სათაურების ჩვენებით)
'HLA სისტემის კლინიკური თავისებურებანი ბრონქული ასთმის დროს ბავშვთა ასაკში”, საკანდიდატო დისერტაცია, (1989) 
• “მრავალგანზომილებიანი ფენოტიპირება ბრონქული ასთმით დაავადებულ ბავშვებში” სადოქტორო დისერტაცია (1999) 
სამეცნიერო დისერტაციების და ასპირანტების ხელმძღვანელობა:
• სადოქტორო - 1, (დაცვის თარიღი - 2002წ)
• საკანდიდატო - 5 (დაცვის თარიღი -1998, 2005; 2006; 2- გადაცემულია დაცვაზე);
• ასპირანტი - 1, ძიების პროცესშია (თსუ-ს მედიცინის ფაკ.-ის სამეცნიერო საბჭოზე დამტკიცებულია საკვალიფიკაციო შრომა 20005წ მარტში). 
ექსპერტი:
• საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ექსპერტი (2006 წ-დან)
• საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ექსპერტი ბავშვთა ალერგოლოგიაში (2005 წლიდამ)
• კაიროს უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ექსპერტი სამედიცინო გენეტიკაში (1996 წლიდან). 
პატენტები, ლიცენზიები
• სახ. პატენტი “ატოპური დერმატიტის სამკურნალო მალამო”, #6638/01; NAP2002005007. 
• ლიცენზია “მტკიცებითი მედიცინის საინფორმაციო-საგანმანათლებლო ცენტრი”-ს ლექტორი, 2002წ, 
• ლიცენზია “ალერგოლოგია-იმუნოლოგია”
განათლება, კვალიფიკაცია
(ინსტიტუტის და ფაკულტეტის მითითებით); პოსტდიპლომური დახელოვნება, კვალიფიკაცია და სტაჟირება, მათ შორის უცხოეთში: 
• თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, პედიატრიული ფაკულტეტი, თბილისი, (1970-1976წწ); 
სპეციალობა – პედიატრია (დიპლომი# A –1 146881). 
• პედიატრიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი - თბილისი, საქართველო (1976-1978წწ) კლინიკური ორდინატურა
• მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ცენტრალური ინსტიტუტი
კვალიფიკაციის კურსები “სამედიცინო გენეტიკა” –მოსკოვი (1989), სერთიფიკატი ა-1 146881; 
• კიევის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი - ტალინი, ესტონეთი (1991წ)
კვალიფიკაციის კურსები 'იმუნოთერაპია და ჰომეოპათიური მკურნალობა ანთებითი და ალერგიული დაავადებების დროს' (სერთიფიკატი # 857) 
• International Science and Technology Center
Technology commercialization—Regional Training Centers Program, 2000, (Certificate ISTC); 
• The American International Health Alliance
Epidemiology & Surveilance Strategies for Health Promotion Workshop 2002, (Certificate A.I.H.A)
საზოგადოებრივი აქტივობა
ასოციაციების, საზოგადოების წევრი (ასოციაციების, აკადემიების, სარედაქციო, სამეცნიერო საბჭო)
• პრეზიდენტი

საქართველოს ლაიანს კლუბი - The International Association of Lions Clubs
ვიცე-პრეზიდენტი
საქართველოს ბავშვთა ალერგოლოგთა და კლინიკურ იმუნოლოგთა ასოციაცია - თბილისი, საქართველო,
ESPACI- ევროპის პედიატრ ალერგოლოგთა და კლინიკურ იმუნოლოგთა საზოგადოების წევრი.
გამგეობის წევრი
საქართველოს პედიატრთა ასოციაცია 
აღმასრულებელი დირექტორი
საქართველოს ბავშვთა განვითარების რეაბილიტაციის ფონდი “Sonnenshein” 
გამგეობის წევრი
საქართველოს ექიმ ქალთა ასოციაცია_საერთაშორისო ექიმ ქალთა ასოციაციის ნამდვილი წევრი.
სარედაქციო კოლეგიის წევრი 
1. რეცენზირებადი ჟურნალი “საქართველოს პედიატრი”
2. ჟურნალი “მედიცინა კლასიკურ საუნივერსიტეტო სწავლებაში”
3. “ძიძა ოჯახში”, სრული სალექციო კურსი, 2005, 
სახელმძღვანელოს / წიგნის /კრებულის – რედაქტორობა/ რეცენზენტობა
1. წიგნი, “ბრონქული ასთმა ბავშვებში”, 1997, გამომცემლობა “აღმაშენებელი”, რეცენზენტი
2. “დედის კალენდარი”, სახელმძღვანელო მშობელთათვის, 2001, რედაქტორი
3. წიგნი “ძიძა ოჯახში” (სრული სალექციო კურსი) 2005, რედაქტორი
სამეცნიერო საბჭოს წევრი
სამეცნიერო საბჭოს წევრი
პედიატრიის ს/კ ინსტიტუტის 
უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საპრობლემო კომისიის წევრი
პედიატრიის ს/კ ინსტიტუტის
საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტები (გრანტის გამცემი ორგანიზაციის დასახელება, სათაური, პროექტის დაწყებისა და დამთავრების დრო
ISTC (International Scientific Technology Center), Project # 308; “New products for topical treatment of atopic dermatitis with the purpose of preventive results against ecopathology”, 1.07.2000¬ - 01.07.2002
OSGF (Open society Georgian Foundation ) - “ასთმა-სკოლა” და მისი მედიკო-სოციალური მნიშვნელობა ალერგიული დაავადებების პრევენციასა და მკურნალობაში.
 დაიწყო 1.06.1998, დასრულდა 01.06.1999წ.
USAID & Mercy Corps –“ქართული ფუნდამენტი” გრანტი: “ისანი-სამგორის რაიონის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული სამედიცუნო კაბინეტების აღდგენის ხელშეწყობა”, 2003-2004წწ.
Royal Netherlands Embassy –“ქართული ფუნდამენტი” გრანტი: “სოფელ საგურამოს ინტერნატის (სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულება ასთმით შეპყრობილი ბავშვებისათვის) მოსწავლეთათვის დახმარება”, 2004-2005წწ.
Software AG Stiftung, Project # DO-ID2853/P3514; “Asthma bronchiale im Kindersalter”, 2004 - 2006. 
Antrag auf Finanzielle Unterstützung im Rahmen der Kleinsprojekte der technischen Zusammenarbeit; Project: „Die Unterstützung für die Rehabilitation und Entwicklung der Kinder in Georgien“- ( გერმანიის საელჩოს ტექნიკური დახმარების ფონდი),
 2005წ დეკემბრ.
Cordaid Service Fonds- Lions Club Heerhugowaard, #1721 DW; ”Early intervention programma voor kinderen met syndroom van Down”. January 2006. 
პედაგოგიური გამოცდილება უმაღლესი სასწავლებლების (დაწესებულებების და წლების მითითებით)
• კლასიკური და ტრადიციული მედიცინის აკადემია _ ჩინური მედიცინის ინსტიტუტი-
სამედიცინო გენეტიკის კურსის ხელმძღვანელი (1993-1999წწ); პედიატრიის კურსის ხელმძღვანელი (1999წ-დან დღემდე)
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი— პედიატრიის კათედრის სამედიცინო გენეტიკის კურსის ხელმძღვანელი (1994-1996წწ)
თბილისის სამედიცინო აკადემია - სამედიცინო გენეტიკის და კლინიკური იმუნოგენეტიკის კურსის ხელმძღვანელი (1996-1998წწ)