გიორგი დეისაძე

  • სპეციალობა: ანგიოლოგია
  • კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (აკად. ფ. თოდუას კლინიკა)