გრიგოლ მამამთავრიშვილი

  • სპეციალობა: ზოგადი ქირურგია
  • კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი