ირაკლი ნატროშვილი


მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

პროფესიული გამოცდილება

1994 - 1996 წწ. ქ.თბილისის ქ.თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის პედიატრიული, სტომატოლოგიური და სან-ჰიგიენური ფაკულტეტების ნერვულ სნეულებათა კათედრის უფროსი ლაბორანტი;
1996 წლიდან დღემდე ქ. თბილისის “ბავშვთა ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის სამკურნალო-საგანმანათლებლო ცენტრი”-ს დირექტორი მედიცინის დარგში;
სამუშაო ადგილი: ქ. თბილისის “ბავშვთა ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის სამკურნალო-საგანმანათლებლო ცენტრი”-ს დირექტორი მედიცინის დარგში;

განათლება, კვალიფიკაცია
1971 - 1982 წწ. ქ.თბილისის #23 საშ. სკოლა;
1984 - 1992 წწ. ქ.თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის პედიატრიული ფაკულტეტი;
1999წ - 'სოცოალური პოლიტიკის განვითარების პროგრამა' - ქ. თბილისი;
1999წ - 29 ნოემბერი - 11 დეკემბერი – 'სოცოალური პოლიტიკის განვითარების პროგრამა' – ქ. პრაღა;
1999წ - 12 დეკემბერი - 'სოცოალური პოლიტიკის განვითარების პროგრამა' – ქ. ზაგრები;
2000წ - 18 - 21 იანვარი - 'სოცოალური პოლიტიკის განვითარების პროგრამა' - გუდაური;
2002წ - 16 -18 სექტემბერი - 'სამოქალაქო საზოგადოება და არასამთავრობო ორგანიზაციები' - ქ. თბილისი; 
2003წ. - “ტავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მჭვავე მოშლის პრევენცია და მართვა”– ქ. თბილისი;
2003წ. - “თავის ტვინის მცირე და საშუალო სიმძიმის ტრავმული დაზიანება – დიაგნოსტიკისა და მენეჯმენტის თანამედროვე საფუძვლები” - ქ. თბილისი;
2003წ. - “ტკივილის მედიცინის საფუძვლები” - ქ. თბილისი;
2003წ. - “სამეწარმეო საქმიანობის თავისებურებები ჯანდაცვის სისტემაში” - ქ. თბილისი;
2004წ. - “რეაბილიტაციის პრინციპები” - ქ. თბილისი;
2005წ. - ბავშვთა ნევროლოგთა ევროპული ასოციაციის სემინარი: “სისხლის მიმოქცევის მოშლის თავისებურებანი ბავშვთა ასაკში” – ოსლო, ნორვეგია;
2006წ - “გუნდური მიდგომების პრინციპები ნეირორეაბილიტაციაში” - ქ. არნხემი, ჰოლანდია;
2007წ. - “ინკლუზიური განათლება” – ქ.სტავანგერი, ნორვეგია;
2008წ. - “სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია” - ქ.ტალინი, ესტონეთი;
2009წ. - ნეირო-განვითარებითი მკურნალობა – ქ. თბილისი.
განხორციელებული პროექტები: 
- 1997 წ. - 'ცერებრული დამბლით დაავადებულ ბავშვთა და მათი მშობლების თემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და განათლება'. პროექტი დააფინანსა ფონდი 'ღია საზოგადოება-საქართველო'- პროექტის დირექტორი;
- 1998 წ. - 'ცერებრული დამბლით დაავადებულ ბავშვებისა და მათი მშობლების განათლება'. პროექტი დააფინანსა ფონდი 'ღია საზოგადოება-საქართველო'- პროექტის დირექტორი;
- 2000-2001 წწ. - 'საქართველოში ინვალიდ ბავშვთა მულტიდისციპლინარული შეფასებისა და რეკომენდაციების შემუშავების მოდელის შექმნა მათი ყოფითუნარიანობის გაუმჯობესებისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობისათვის თბილისის ბავშვთა ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის სამკურნალო-საგანმანათლებლო ცენტრის კონტინგენტის მაგალითზე' პროექტი დააფინანსა ფონდი 'ღია საზოგადოება-საქართველო'- პროექტის დირექტორი;
- 2001-2003 წწ. 'ოკუპაციური თერაპიის დანერგვა საქართველოში'. პროექტი დააფინანსა CORDAID - მა. პროექტის კოორდინატორი;
- 2002-2003 წწ. - 'საქართველოში ბავშვთა უნარშეზღუდულობის მენეჯმენტის გაუმჯობესებისა და სოციალური ადაპტაცია-ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა ინტერდისციპლინურ მენეჯმენტში ოკუპაციური თერაპიის დანერგვით'. პროექტი დააფინანსა Mერცყ ჩორპს-მა. _ პროექტის დირექტორი.
- 2003 წ. _ 'საქართველოში ბავშვთა უნარშეზღუდულობის მართვის პოლიტიკის შექმნა'. პროექტი დააფინანსა ფონდმა-'ჰორიზონტი', საქართველოს პარლამენტის დაკვეთით, შექმნილი დოკუმენტი განიხილა და დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტმა.
- 2004 წლის 12-19 ივნისი 'მე-8 საერთაშორისო კონგრესი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისა და მოზარდების საზოგადოებაში სრულყოფილი მონაწილეობის შესახებ' – მონაწილე

დამატებითი მონაცემები
სასაუბრო ენები: ქართული; რუსული; ინგლისური.
დაბადების ადგილი და თარიღი: ქ. თბილისი, 1965 წლის 13 აგვისტო;
გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები:
1. მსხვილი მოტორული ფუნქციებისა და ფუნქციური დამოუკიდებლობის შეფასების პროგნოზული ღირებულება ბავშვთა ცერებრული დამბლის დროს;
2. მოტორული უნარშეზღუდულობის მქონე ბავშვთა რაბილიტაციის ეფექტურობის შეფასება GMFM და WeeFIM შკალების გამოყენებით;
3. პროგნოზის განსაზღვრა ეპილეფსიური ენცეფალოპათიისა და სიმპტომური ეპილეფსიის არსებობის შემთხვევაში ცერებრული დამბლის დროს; 
4. მსხვილი მოტორული ფუნქციებისა და ფუნქციური დამოუკიდებლობის შეფასების მნიშვნელობა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების სამედიცინო მენეჯმენტში.

მისამართი: 
ბინა - ქ. თბილისი, სანქტ-პეტერბურგის ქ. #11 მობ. 599 481221 
ოფისი - ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. #2/6 ტელ. 252 78 89; 252 66 49.