მედიცინის დოქტორი, დირექტორი

პროფესიული გამოცდილება
2002წ.- დან ალერგოლოგიის ცენტრის -“ალერგია XXI საუკუნე” – დირექტორი.

განათლება, კვალიფიკაცია
1977წ. - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიული ფაკულტეტის დამთავრება;
1978წ. - ინტერნატურა ი.ფაღავას სახ. პედიატრიის ს/კ ინსტიტუტის კლინიკური ალერგოლოგიისა და იმუნოლოგიის განყოფილებაში;
1979წ.- დან - ი.ფაღავას სახ. პედიატრიის ს/კ ინსტიტუტის კლინიკური ალერგოლოგიისა და იმუნოლოგიის განყოფილების ჯერ უმცროსი, შემდეგ კი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
1989წ. - საკანდიდატო დისერტაცია;

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა
მონაწილეობა ევროპის ალერგოლოგთა და იმუნოლოგთა აკადემიის უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამაში;

საზოგადოებრივი აქტივობა
1996წ. - დან იაპონიის იმპაქტური თერაპიის აკადემიის წევრი;
2002წ. - დან ევროპის ალერგოლოგიისა და იმუნოლოგიის აკადემიის წევრი;

დამატებითი მონაცემები
დაბეჭდილია 35 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის იაპონიაში