სპეციალობა

სამედიცინო ონკოლოგი, ონკოგინეკოლოგი, მეან-გინეკოლოგი

 

საქმიანობის აღწერა

კლინიკა „კონსილიუმ მედულა“-ს დირექტორის მოადგილე

კლინიკური კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

 

სამუშაოს აღწერა

როგორც დირექტორის მოადგილე კურირებს ონკოლოგიურ და გინეკოლოგიურ მიმართულებებს.

კლინიკური საქმიანობის დასაწყისი - 1979წ.

 

ასოციაციები

ევროპის სამედიცინო ონკოლოგთა ასოციაციის (ESMO) წევრი.

სამეცნიერო და კვლევითი საქმიანობა

კლინიკაში ჩატარებული 28 ონკოლოგიური კვლევიდან 12-ში იყო მთავარი მკვლევარი.