სპეციალობა

ენდოკრინოლოგი

 

საქმიანობის აღწერა

ენდოკრინოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი

 

ენდოკრინოლოგიური პაციენტის მართვა:  კლინიკურ-დიაგნოსტიკური მონაცემების  შეფასება, დიაგნოზის და მკურნალობის სქემის განსაზღვრა, გართულებების პრევენცია და მენეჯმენტი

 

საქმიანობის სფერო

თირეოდოლოგია, მათ შორის ონკოთირეოდოლოგია, დიაბეტოლოგია, დისმეტაბოლიზმი, მეტაბოლური სინდრომი, რეპროდუქციული დისფუნქცია, მრავლობითი ენდოკრინული ნეოპლაზიები.

 

კლინიკური  საქმიანობის დასაწყისი - 2003 წ.

 

სამეცნიერო და კვლევითი საქმიანობა

მონაწილეობა აქვს მიღებული 5 კლინიკურ კვლევაში, როგორც თანამკვლევარს

 

ასოციაციები

ევროპის თირეოდოლგთა ასოციაციის (ETA) წევრი.

ევროპის დიაბეტის შესწავლის ასოციაციის (EASD) წევრი.

ამერიკის კლინიკურ ენდოკრინოლოგთა ასოციაციის (AACE) წევრი.