მაია ნასყიდაშვილი


კლინიკა "ლოკუსის" გინეკოლოგიური კაბინეტის ხელმძღვანელი. (2006 წლიდან მოქმედი გინეკოლოგი)