აკადემიური ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი (მედიცინის დოქტორი)

 

თანამდებობა:

ი. ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის ექიმი-რეპროდუქტლოგი.

ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, მოწვეული პედაგოგი მეან-გინეკოლოგიის და რეპროდუქტოლოგიის დეპარტამენტი.

 

განათლება:

1992-1997 წ.წ. – უმაღლესი სამედიცინო სკოლა „აიეტი“

პოსტდიპლომური დახელოვნება და ტრეინინგები:

2012 წ. ივნისი – ადამიანის უფლებები ჯანდაცვაში, საერთაშორისო სტანდარტები, ადამიანის უფლებათა ჰელსინკის ფონდი/ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ საქართველოს ჯანდაცვის მართვის ასოციაცია;

2012 წ. აპრილი – MUMEENA 2012, TEMPUS IV ფაკულტეტის განვითარების პროგრამა, ლიდსის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი, აპრილი, MUMEENA 2012, TEMPUS IV, faculty development Programme, University of leeds, UK, April;

2012 წ. – დიპლომამდელი სამედიცინო განათლების მოდერნიზაცია ევროკავშირის აღმოსავლეთმეზობლების რეგიონში (MUMEENA), ევროკომისია/ტემპუსი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო;

2012 წ. მაისი – სემინარების ციკლი თემაზე „ადამიანის უფლებები და სამედიცინო მომსახურება-საერთაშორისო სტანდარტები“.

სემინარები შემუშავებულია ადამიანის უფლებათა ჰელსინკის ფონდის მიერ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და ჯანდაცვის ხარისხის საქართველოს ასოციაციასთან თანამშრომლობით პოლონურ-ამერიკული თავისუფლების ფონდის პროგრამის „გარდაქმნები რეგიონში ღიტა“ და ფონდი „განათლება დემოკრატიისათვის“ ფინანსური მხარდაჭერით;

2011 წ. – სამედიცინო განათლების თანამედროვე მიდგომები, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2011 წ. – ტრეინინგი კომუნიკაციების და ბიზნეს ურთიერთობების, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თსუ;

2009 წ. – “მოკლე კურსი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და ანდროლოგიის  საკითხებში”, გაეროს მოსახლეობის ფონდის, GEO/1R/31A ;

2009 წ. – “პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება”, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2009 წ. – “სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების თეორია და პრაქტიკა”, საგანმანათლებლო ინიციატივების ცენტრი, თბილისი;

2008 წ. – ტრეინინგი ექსპერტთათვის  პროექტის  საექთნო საქმე TEMPUS III, ბილბაო, ესპანეთი;

2007 წ. – ხარისხის უზრუნველყოფა და მართვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში,  ლატვია, რიგის საინჟინრო  ტექნიკური უნივერსიტეტი, კავკასიის ბიზნესის სკოლა, არასამთავრობო ორგანიზაცია “დანერგვის ხელშემწყობი მართვის თანამედროვე მეთოდები”, თბილისი, საქართველო;

2006 წ. – რეგიონალური ტრეინინგი ტრენერებისათვის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის საორიენტა-ციო პროგრამაში – “მოზარდების ჯანმრთელობა” ჯანდაცვის მომსახურების მიმწოდებელთათვის, სერთიფიკატი, UNFPA/RHIYC, თბილისი;

2006 წ. – კლინიკური ტერატოლოგიის სასწავლლო კურსი, პერინატალური მედიცინის სასწავლო ცენტრი, სერტიფიკატი, თბილისი, საქართველო ;

2004 წ. – რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სასწავლო კურსი, UNFPA, სერტიფიკატი, თბილისი, საქართველო;

2006 წ. 05  – საერთაშორისო კონფერენცია – “ახალგაზრდების რეპროდუქციული ჯანმრთელობა” – პრობლემები და პრიორიტეტები.

სკოლა სემინარი – “მოზარდთა გლობალური მედიცინა”, სერთიფიკატი, თბილისი

პროფესიული საქმიანობა:

2011 წლიდან- დღემდე – MUMEENA 2012, TEMPUS IV ფაკულტეტის განვითარების პროგრამა, პროექტის მონაწილე;

2011 წლიდან- დღემდე – “საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და სოციალური სერვისები – განათლებიდან პრაქტიკამდე “TEMPUS IV, პროექტის მონაწილე;

2008 -2009 წ.წ. – თუნინგის მიდგომები საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში, სასწავლო კურისის “საექთნო საქმე” შემუშავება შემუშავებაTEMPUS III, პროექტის მონაწილე;

2008 წ. – ონლაინი კონსულტანტი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში, UNFPA/EU, RHIYC;

2005 წლიდან – დღემდე – თსუ მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;

2001 წლიდან – დღემდე – მოწვეული პედაგოგი მეანობა-გინეკოლოგიის და რეპროდუქტოლოგიის დეპარტამენტი

1998-2007 წ.წ. – ი.ჯორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის რეპროდუქციული ფუნქციის ჩამოყალიბების განყოფილების უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;

2008 წ. – სუბკოორდინატორი, პროექტი “სამედიცინო პერსონალის ტრეინინგი ახალგაზრდების მიმართ  კეთილგანწყობილი რეოპროდუქციულილ სამსახურების საკითხებში ”GEO/RHIYC/08/02, გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) და ევროკავშირის (EU) თანადაფინანსებული პროექტი RHIYC;

2007 წ. – ტრენერი, პროექტი “სამედიცინო პერსონალის ტრეინინგი ახალგაზრდების მიმართ  კეთილგანწყობილი რეოპროდუქციულილ სამსახურების საკითხებში ”GEO/RHIYC/07/01, გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) და ევროკავშირის (EU) თანადაფინანსებული პროექტი RHIYC;

2003-2006 წ.წ. – ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი, სამეცნიერო ხარისხის მაძიებელი.

ვიწრო სპეციალიზაცია:

მოზარდთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, ხარისხის უზრუნველყოფა სამედიცინო განათლების და სამედიცინო მომსახურეობის სფეროში.

 

პედაგოგიური გამოცდილება:

2001 წლიდან – დღემდე – მოწვეული პედაგოგი მეანობა-გინეკოლოგიის და რეპროდუქტოლოგიის დეპარტამენტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

1999-2003 წ.წ. – უმაღლესი სამედიცინო სკოლა “აიეტი” გენეტიკის კურსი.

პროფესიული საზოგადოების წევრობა:

საქართველოს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ასოციაცია,

საქართველოს ობეზიტოლოგთა ასოციაცია,

ჯანდაცვის ხარისხის საქართველოს ასოციაცია,

ახალგაზრდების რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ასოციაცია.

 

სამეცნიერო ნაშრომები:

17 სამეცნიერო შრომის, 10 საერთაშორისო კონფერენციის აბსტრაქტის და მეანობა-გინეკოლოგიის წიგნის თარგმნა სტუდენტებისათვის რიდერების ავტორი.

 

კომპიუტერული უნარჩვევები:

Windows, MS Office, Internet, Email – მომხმარებლის დონეზე

 

ენების ცოდნა:

ქართული – მშობლიური

რუსული – სრულყოფილად

ინგლისური – სრულყოფილად