სპეციალობა

გინეკოლოგი, სეფსისოლოგი, ტრანსფუზიოლოგი

 

საქმიანობის აღწერა

გინეკოლოგიური პაციენტის მართვა: დიაგნოსტირება, მკურნალობის სქემის შერჩევა, თანმხლები დაავადებების და გვერდითი მოვლენების მენეჯმენტი, შედეგების შეფასება.

სეფსისის დიაგნოსტირება და მართვა.

სისხლის და სისხლის შემცვლელების ტრანსფუზია.

 

საქმიანობის სფერო

ჩირქოვან - სეპტიური დაავადებები, პოსტოპერაციული ჩირქოვან - სეპტიური გართულებების მართვის მენეჯმენტი.

 

კლინიკური საქმიანობის დასაწყისი - 1982წ.

 

სამეციერო და კვლევითი საქმიანობა

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი 

დაცული აქვს დისერტაცია თემაზე: „ჩირქოვანი მასტიტების ნაადრევი დიაგნოსტიკის იმუნოლოგიური ასპექტები და მკურნალობის მეთოდები.”

არის 3 საერთაშორისო კვლევის თანამკვლევარი.

 

ასოციაციები

საქართველოს კოლპოსკოპისტთა ასოციაციის წევრი.