1994-1999 –  ე.ფიფია“ სახელობის თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი, 
ზოგადი პროფილის ექიმი. 

2011 – ლაზეროთერაპიის სასწავლო კურსი სამედიცინო ცენტრი „ ლაზერი“.
კვალიფიკაცია ექიმი ლაზეროთერაპევტი.