თერაპიული განყოფილების ხელმღვანელი

სტომატოლოგიაში მუშაობის 10 წლიანი პრაქტიკით.
გავლილი აქვს კლინიკური ინტერნატურა თერაპიულ სტომატოლოგიაში სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბაზაზე. ფლობს სპეციალისტის სერთიფიკატს ორთოპედიულ სტომატოლოგიაში.