Nutricia

თერაპიულ სტომატოლოგიაში მუშაობის 9 წლიანი პრაქტიკით.
კბილის გვირგვინის ესთეტიკური რესტავრაციისა და ენდოდონტიის მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების სპეციალისტი.