კლინიკური ონკოლოგი-ქიმიოთერაპევტი

პროფესიული საქმიანობა
- 2012-დან ქიმიოთერაპიის განყოფილება; კ. მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი - ონკოლოგი-ქიმიოთერაპევტი ექიმი
- 2011-2012 
ქიმიოთერაპიის განყოფილება დაუგავპილსის რეგიონალური ჰოსპიტალი ონკოლოგი-ქიმიოთერაპევტი ექიმი
- 2008-2011 რადიოლოგიის და ქიმიოთერაპიის ცენტრი, პაულ სტრადინის კლინიკური საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი, ონკოლოგი-ქიმიოთერაპევტი, ექიმი-რეზიდენტი
- 2006-2008 ქ. რიგის კლინიკაში-"Bikur-Holim" პალიატიური მოვლის განყოფილებაექიმი-თერაპევტი
- 2005-2007 
სამედიცინო ცენტრი "Elite"ექიმი-თერაპევტი
- 2004-2005 
სამედიცინო ცენტრი "Elite", ექიმი-თერაპევტი - სტაჟორი
- 2001-2003 
ხონის რეგიონული საავადმყოფო, თერაპიის განყოფილება, ექიმი-თერაპევტი, სტაჟორი

განათლება
- 2006-2011 ლატვიის უნივერსიტეტი, დიპლომისშემდგომი განათლება სპეციალობაში ონკოლოგი-ქიმიოთერაპევტი; დიპლომი: ონკოლოგი-ქიმიოთერაპევტი
Nr. PDE 5592 
- 1994-2001 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სამკურნალო ფაკულტეტი, დიპლომი: მკურნალი ექიმი

დიპლომისშემდგომი განათლება და ტრენინგები
- 2006-2011 
პაულ სტრადინის კლინიკური საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი, ონკოლოგი-ქიმიოთერაპევტის სერთიფიკატი Nr. 65820 31.08.2011 -დან 31.08.2016 -მდე
- 2004-2005 ტრენინგი შინაგან მედიცინაში; რიგის პაულ სტრადინის უნივერსიტეტი სერტიფიკატი შინაგან მედიცინაშიNr. A 63634 

სხვა აქტივობა
- 2012-
დან ლატვიის თერაპევტთა ასოციაციის წევრი 
- 2005-დან ლატვიის თერაპევტთა ასოციაციის წევრი
- 2011-
დან ESMO (ევროპის ქიმიოთერაპევტთა ასოციაცია) წევრი 
აქტიურად იღებს მონაწილეობას საერთაშო კონფერენციებში
კლინიკურ კვლევებში მონაწილეობის გამოცდილება: დიახ