სპეციალობა

პულმონოლოგი, ოჯახის ექიმი, თერაპევტი

 

საქმიანობის აღწერა

ბენეფიციარების მიღება, მართვა: კლინიკო-ლაბორატორიული, რადიოლოგიური გამოკვლევების, სპირომეტრიის ჩატარება, სპეციალისტების ჩართვა საჭიროებისამებრ, მკურნალობის ტაქტიკის შერჩევა. თანხმლები დაავადებების მენეჯმენტი.

 

საქმიანობის სფერო

პნევმონია, ბრონქული ასთმა, ქრონიკული ობსტრუქციული ფილტვების დაავადება, ბრონქოექტაზია.

კლინიკური საქმიანობის დასაწყისი - 1979წ.

 

სამეცნიერო და კვლევითი საქმიანობა

მე III ფაზის კვლევა პულმონოლოგიასა და რევმატოლოგიაში.