ქირურგი, ონკოლოგი, ტრანსპლანტოლოგი

სამუშაო გამოცდილება
- 2014-დან კ. მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი, ქირურგი
- 2014-2015 კლინიკა ,,,ლანცეტი“ -  ტრანსპლანტოლოგი
- 2013-2015 ღუდუშაურის ეროვნული სამედიცინი ცენტრი,  ქირურგი,
- 2013 ანკარა, ბაშკენტის უნივერსიტეტი, ფელოუშიპი ღვიძლის გადანერგვაში
- 2012-2013 კლინიკა ,,მედულა” - ქირურგი.
- 1995-2012 ა. ღვამიჩავას სახელობის ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის აბდომინური განყოფილება – ქირურგი

ღვიძლის
გადანერგვის სასწავლო კურსები
- 2010 ესენი, გერმანია
- 2011 სტამბული, თურქეთი
- 2008 ფელოუშიპი ღვიძლის გადანერგვაში - ანკარა, ბაშკენტის უნივერსიტეტი
- 1991-1995 თბილისის პირველი კლინიკური საავადმყოფოს II ქირურგიული განყოფილების ქირურგი

სერტიფიკატები
- 2013 ღვიძლის გადანერგვა თურქეთში - პროფესორ თომას სტარზლის საპატივცემულო საერთაშორისო კონგრესი, ანკარა. მონაწილეობის სერტიფიკატები
- 2011 ქირურგების, გასტროინტენსტინალისტების და ონკოლოგების საერთაშორისო ასოციაციის (IASGO) კონგრესში (ტოკიო) და სასწავლო კურსებში მონაწილების სერტიფიკატები (2010-ესენი, გერმანია, 2011- სტამბული, თურქეთი)
- 2010 მოშე შაინის მონოგრაფიის ,,საღი აზრი გადაუდებელ აბდომინურ ქირურგიაში" ქართულად თარგმნის ლიცენზია
- 2010 IASGO-ს წევრის დიპლომი
- 2008 ღვიძლის გადანერგვაში ფელოუშიპის გავლის სერტიფიკატი
- 2007 ქირურგთა საერთაშორისო კონგრესის (ICS) კონფერენციის მონაწილე, ანტალია, თურქეთი
- 2006 ქირურგთა საერთაშორისო კოლეჯის წევრი
- 2003 მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი, თბილისი
- 1997 ქირურგი-ონკოლოგის დიპლომი, თბილისი
- 1991 სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომი (წარჩინებით), თბილისი


პუბლიკაციები და ნაშრომები:
- ღვიძლის გადანერგავა რეალობა საქართველოსთვის; მოხსენება, მედეა 2014, თბილისი
- მოშე შაინის მონოგრაფია ,,საღი აზრი გადაუდებელ აბდომინურ ქირურგიაში", მესამე გამოცემის (2010) ქართული გამოცემის მთარგმნელი და მთავარი რედაქტორი, 1914, ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
- ,,ონკოლოგია", სახელმძღვანელო რ. ღვამიჩავას და მ. შავდიას რედაქციით, თბილისი, 2010, თანაავტორი;
- რეტროპერიტონული სიმსივნეების ქირურგიული მკურნალობის ძირითადი პრინციპები, მოხსენება IAშGO-ს კონგრესზე, ტოკიო, იაპონია, 2011 წ.
- არსებობს თუ არა ჰეპატოცელულური კარცინომის არაქირურგიული მკურნალობის წარმატებული შემთხვევა? თანაავტორი გ. მენთეშაშვილი. IASGO-ს კონგრესის შრომათა კრებული, პეკინი, 2009წ.
- რეტროპერიტონული ორგანოსგარეშე სიმსივნეების რეციდივირების განმსაზღვრელი ფაქტორები(ქირურგთა საერთაშორისო კონგრესის კონფერენციის შრომათა კრებული, ანტალია, 2007წ.)
- რეტროპერიტონული ორგანოსგარეშე სიმსივნეების ქირურგიული მკურნალობის ძირითადი ასპექტები, დისერტაცია, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - 2003წ
- რეტროპერიტონული ორგანოსგარეშე სიმსივნეების ქირურგიული მკურნალობის შორეული შედეგები, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, ტ. XXXVIII, გვ.154-158, თბილისი 2002 წ.
- კომპიუტერული და მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის როლი მცირე მენჯის რეტროპერიტონული სიმსივნეების დიაგნოსტიკაში, რადიოლოგიისა და რენტგენოლოგიის ჟურნალი #4, თბილისი, თანაავტორები: გ. მენთეშაშვილი, დ. ჭანტურია - 2002წ.
- რეტროპერიტონული ორგანოსგარეშე სიმსივნეების ოპერაბელობისა და რეზექტაბელობის გაუმჯობესების გზები, ქართული ონკოლოგიის ჟურნალი #2, თბილისი, თანაავტორები: ა. ცალუღელაშვილი, გ. მენთეშაშვილი - 2001წ.
- მცირე მენჯის რეტროპერიტონული სიმსივნეების ქირურგიული მკურნალობის გაუმჯობესების გზები, ამიერკავკასიის ქვეყნების კონგრესი, თბილისი - 1998წ.


საქმიანობა:
ოპერაციები აბდომინურ ქირურგიასა და ტრანსპლანტოლოგიაში, ონკოლოგიის რეზიდენტურის კურსის ლოკალური ხელმძღვანელი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში, ქირურგიული კურსის პედაგოგი სამედიცინო ინსტიტუტში "აიეტი" და ივანე ჯავახიშვლის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.