სტომატოლოგიის კლინიკის და სასწავლო-კვლევითი ცენტრის შპს “უნიდენტი”-ის დირექტორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი (2003 წელი)

პროფესიული გამოცდილება
1981 – 1983 წწ 
თბილისის სახელმწიფო სამaედიცინო უნივერსიტეტის ქირურგიული სტომატოლოგიის კათედრის კლინიკური ორდინატორი.
1983 _1987 წწ 
თსსუ-ის ქირურგიული სტომატოლოგიის კათედრის ასპირანტი.
1987 _ 1994 წწ 
თსსუ-ის ქირურგიული სტომატოლოგიის კათედრის ასისტენტი.
1994 _ 2004 წწ 
თსსუ-ის ქირურგიული სტომატოლოგიის კათედრის დოცენტი.
2004 _ 2006წწ 
თსსუ-ის ქირურგიული სტომატოლოგიის კათედრის პროფესორი.
1993 – 2005წწ 
თსსუ-ის პროფ. ა.ურუშაძის სახელობის სტომატოლოგიის კლინიკის დირექტორი
2005 წ- დღემდე
სტომატოლოგიის კლინიკის და სასწავლო-კვლევითი ცენტრის შპს “უნიდენტი”-ის დირექტორი

განათლება, კვალიფიკაცია
1976 – 1981 წწ
უმაღლესი. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიური ფაკულტეტი. ექიმი- სტომატოლოგი. 

სტაჟირებები
1984, 1985 წწ
მოსკოვის სტომატოლოგიის ცენტრალური სამეცნიერო- კვლევითი ინსტიტუტი
1987,2006 წწ 
მოსკოვის სახელმწიფო სამედიცინო სტომატოლოგიური უნივერსიტეტი
1997 წ. 
მისურის შტატის (აშშ) ქენზას – სითის უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის სკოლა
2009 წ. 
რობერ შალტერის სტომატოლოგიური კლინიკა (მიუნჰენი, გერმანია)

დამატებითი მონაცემები

სამედიცინო საქმიანობის ნებადართული სპეციალობები
2001 წ. ქირურგიული სტომატოლოგია
2001 წ. ორთოპედიული სტომატოლოგია
2002 წ. ჯანდაცვის ორგანიზაცია
2006 წ. ბავშვთა ქირურგიული სტომატოლოგია

გამოქვეყნებული ნაშრომები
საქართველოს და საზღვარგარეთის ქვეყნების სამედიცინო ჟურნალებში გამოქვეყნებული 28 სამეცნიერო სტატიის, შრომის ავტორი