მოიძებნა 89 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
კარვედი-დენკი 25 კარვედი-დენკი 25

25მგ ტაბლეტი №30

კარვედი-დენკი 6,25 კარვედი-დენკი 6,25

6.25მგ ტაბლეტი №30

რაუნატინი EM რაუნატინი EM

0.002გ ტაბლეტი №50, 0.002გ ტაბლეტი №10

ბისოგამა ® ბისოგამა ®

10მგ ტაბლეტი #30

კარვედიგამა კარვედიგამა

5 მგ ტაბლეტი #30, 12

ატრამი ატრამი

12.5მგ ტაბლეტი №30

კორონალი კორონალი

5მგ ტაბლეტი #30

კორონალი კორონალი

10მგ ტაბლეტი #30

ატენოლოლი ნეო ატენოლოლი ნეო

100მგ ტაბლეტი #20

ბისოპროლოლი ლეკი ბისოპროლოლი ლეკი

10მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30

რიზოპროლი რიზოპროლი

5მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №30

ალოტენდინი ალოტენდინი

10მგ/10მგ ტაბლეტი №28; №30; №56; №90

ტალიტონი® ტალიტონი®

12.5მგ ტაბლეტი #28

ბისოპროლოლ რატიოფარმა ბისოპროლოლ რატიოფარმა

10მგ ტაბლეტი №30, 5მგ ტაბლეტი №30

ლოკრენი ლოკრენი

20მგ ტაბლეტი #28

პარტნიორი კომპანიები