მოიძებნა 89 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ბიმაქსილი ბიმაქსილი

5მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №30

ბიმაქსილი ბიმაქსილი

10მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №30

ნებივოლოლი შტადა ნებივოლოლი შტადა

5 მგ ტაბლეტი № 28

ბეტალოკ ზოკი ბეტალოკ ზოკი

25მგ ტაბლეტი №14

სობიკომბი სობიკომბი

5მგ+5მგ ტაბლეტი №30

სობიკორი სობიკორი

5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30

ბისოპროლოლი - ჰუმანითი ბისოპროლოლი - ჰუმანითი

5მგ ტაბლეტი №30

სობიკომბი სობიკომბი

5მგ+10მგ ტაბლეტი №30

სობიკომბი სობიკომბი

10მგ+10მგ ტაბლეტი№30; №60

კორვენოლი კორვენოლი

25მგ ტაბლეტი №28

ნებივორლდი ნებივორლდი

5მგ ტაბლეტი №28

კარდივა კარდივა

6,25მგ ტაბლეტი №28; 12,5მგ ტაბლეტი №28; 25მგ ტაბლეტი №28

ბელანჟი ბელანჟი

2,5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30

დანები დანები

5 მგ ტაბლეტი #28

პარტნიორი კომპანიები