მოიძებნა 62 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
სინკუმარი სინკუმარი

2მგ ტაბლეტი #50

ვარფარინი ნიკომედი ვარფარინი ნიკომედი

2.5მგ ტაბლეტი #50; #100

ლოპიგროლი ლოპიგროლი

75მგ ტაბლეტი №14

კარუმ-სანოველი კარუმ-სანოველი

75მგ შემოგარსული ტაბლეტი #28

ლოდიგრელი ლოდიგრელი

75მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი #14 და # 28

დოლობენე დოლობენე

გელი: ტუბი 50 გ

კლექსანი 2000 კლექსანი 2000

2000 ანტი - Xა სე/0.2მლ 0.2მლ საინექციო ხსნარი კანქვეშ და სისხლძარღვებში (ჰემოდიალიზის დროს) შესაყვანი მზა შპრიცი №2

კოპლავიქსი კოპლავიქსი

75მგ/100მგ შემოგარსული ტაბლეტი №30

პლავიქსი პლავიქსი

75მგ ტაბლეტი #14; #28

ფრაგმინი ფრაგმინი

5000სე 0.2მლ ხსნარი კანქვეშა ინექციისათვის შპრიცში #10, 2500სე 0.2მლ ხსნარი კანქვეშა ინექციისათვის შპრიცში #10

ჰეპარინის მალამო ჰეპარინის მალამო

გარეგანი გამოყენების მალამო 25გ

სტაზექსი სტაზექსი

75მგ ტაბლეტი #10

ნეფაზანი ნეფაზანი

75მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი #15

კლოპიდოგრელი USP კლოპიდოგრელი USP

75მგ ტაბლეტი №500

ელიქუისი ელიქუისი

5მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №60

პარტნიორი კომპანიები