მოიძებნა 47 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
სედარექსი სედარექსი

2მგ ტაბლეტი #30

ოლზაპი ოლზაპი

5მგ ტაბლეტი #30

რისპაქსოლი® რისპაქსოლი®

2მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი #60

კეტილეპტი კეტილეპტი

300მგ ტაბლეტი #60

კეტილეპტი კეტილეპტი

200მგ ტაბლეტი #60

ეგლონილი ეგლონილი

50მგ კაფსულა №30

ეგლონილი ეგლონილი

200მგ ტაბლეტი №12

სოლიანი სოლიანი

100მგ ტაბლეტი #30

სოლიანი სოლიანი

400მგ ტაბლეტი №30

პაქსიფორი პაქსიფორი

10მგ ტაბლეტი №28

პაქსიფორი პაქსიფორი

15მგ ტაბლეტი №28

რისპერიდონი-APO რისპერიდონი-APO

2მგ და 4მგ ტაბლეტები #100

ქლოროსენე

25მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №100

ქლოროსენე

25მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №100

ზოლაფრენი ზოლაფრენი

5მგ; 10მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30

პარტნიორი კომპანიები