მოიძებნა 46 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ფეროს სულფატი BP ფეროს სულფატი BP

200მგ ტაბლეტი №1000

მალტოფერი მალტოფერი

50მგ/მლ 30მლ შიგნით მისაღები წვეთები ფლაკონი №1

ვენოფერი ვენოფერი

100მგ/5მლ 5მლ ი.ვ. საინექციო ხსნარი ამპულა №5

ფერაცინი ფერაცინი

20 მგ/მლ 5 მლ ი.ვ. საინექციო ხსნარი/კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ამპულა №5

ბინოკრიტი ბინოკრიტი

1 მლ 2.000 ს.ე. /1მლ (16.8 მკგ/მლ) ი.ვ. და კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი შპრიცი №6

ფერუმ ლეკი ფერუმ ლეკი

100მგ საღეჭი ტაბლეტი #30

ფეროპოლი ფეროპოლი

50მგ/მლ 30მლ შიგნით მისაღები წვეთები. ხსნარი ნარინჯისფერ მინის ფლაკონში

მალტოფერი ფოლი მალტოფერი ფოლი

საღეჭი ტაბლეტი №30

მალტოფერი მალტოფერი

10მგ/მლ 150მლ სიროფი ფლაკონი №1 შეფუთვაში ამზომ ჭიქასთან ერთად

რეკორმონი რეკორმონი

4000 სე /0.3 მლ 0.3მლ ი.ვ. და კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარით შევსებული მზა შპრიცი №6 და ნემსი №6

ფერპლექს ფოლი ფერპლექს ფოლი

40მგ /15მლ+0.185მგ/15მლ 15მლ ორალური ხსნარი კონტეინერში მონოდოზა №10

ჰემატინიკი ჰემატინიკი

კაფსულა #30

ჰემა ლაიფი ჰემა ლაიფი

200მლ სიროფი ფლაკონი #1

ფერუმ ლეკი ფერუმ ლეკი

100მგ/5მლ კონცენტრატი ი/ვ საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ამპულა №5

ფერლატუმი ფერლატუმი

40მგ/15მლ, 15მლ შიგნით მისაღები ხსნარი ფლაკონი №10

პარტნიორი კომპანიები