მოიძებნა 65 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
სუმამედი ინექცია სუმამედი ინექცია

500 მგ ფლაკონი #5

სუმამედი სუსპენზია სუმამედი სუსპენზია

200მგ/5მლ 15მლ სუმამედი სუსპენზია ფორტე, 100მგ/5მლ 20მგ სუმამედი სუსპენზია

სუმამედი ტაბლეტები სუმამედი ტაბლეტები

125მგ ტაბლეტები #6, 250მგ კაფსულები #6, 500მგ ტაბლეტები #3

როვამიცინი როვამიცინი

3მლნ სე აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №10

რულიდი რულიდი

150მგ ტაბლეტი #10

ზეტამაქს რეტარდი ზეტამაქს რეტარდი

2გრ ფლაკონი #1

ჰემომიცინი ჰემომიცინი

250მგ კაფსულა #6

აზიმაკი ® აზიმაკი ®

500მგ კაფსულა #3

აზითრომიცინი აზითრომიცინი

250მგ კაფსულა#10

კლარითრომიცინი კლარითრომიცინი

250მგ ტაბლეტი №10

კლარიქსი კლარიქსი

250მგ შემოგარსული ტაბლეტი №10

როქსითრომიცინი როქსითრომიცინი

150მგ ტაბლეტი #10

აზიპინი აზიპინი

250მგ კაფსულა №6

აზიპინი აზიპინი

200მგ/5მლ ფხვნილი ორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად 37.5მლ ფლაკონი # 1

აზიპინი აზიპინი

500მგ კაფსულა №3

პარტნიორი კომპანიები