მოიძებნა 52 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ფექსოფენი-სანოველი ფექსოფენი-სანოველი

180მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი #10 და #20

ეროლინი® სიროფი ეროლინი® სიროფი

120 მლ სიროფი

ეროლინი® ტაბლეტები ეროლინი® ტაბლეტები

10 მგ ტაბლეტი #10

პარლაზინი® პარლაზინი®

10მგ შემოგარსული ტაბლეტი #10 და #30

პარლაზინი® პარლაზინი®

10მგ/1მლ 20მლ წვეთები

პოლეზინი პოლეზინი

5 მგ ტაბლეტი #14

პოლეზინი პოლეზინი

5მგ/მლ წვეთები 20მლ ფლაკონი # 1

ანალერგინი ანალერგინი

10მგ ტაბლეტი #7;#10;#30

ტელფასტი ტელფასტი

180მგ ტაბლეტი #10, 120მგ ტაბლეტი #10

ალერტეკი ალერტეკი

10მგ ტაბლეტი #10; #20

ლორანექსი ლორანექსი

5მგ ტაბლეტი №10

ლოტეგრა ლოტეგრა

5 მგ ტაბლეტი #10

ცეტირიზინი ცეტირიზინი

10მგ ტაბლეტი №30

როლინოზი როლინოზი

10მგ ტაბლეტი №10

ერიუსი ერიუსი

5მგ ტაბლეტი #10; #30

პარტნიორი კომპანიები