მოიძებნა 62 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
კვადიმაქსი კვადიმაქსი

200მგ ტაბლეტი #10

ბიმაქსი ბიმაქსი

400მგ შემოგარსული ტაბლეტი №5

ლენდაცინი ლენდაცინი

2გ ფხვნილი ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად მინის ფლაკონში

ლენდაცინი ლენდაცინი

0.5გ ფხვნილი ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად მინის ფლაკონში

ლენდაცინი ლენდაცინი

1გ ფხვნილი ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად მინის ფლაკონი №5

დარდუმბაქტი დარდუმბაქტი

2გ ფხვნილი (ი.მ./ი.ვ) საინიექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონში

რაციოცეფი-ავერსი რაციოცეფი-ავერსი

0.5გ ფხვნილი ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონში

პიქსიმი პიქსიმი

100მგ/5მლ ფხვნილი 60მლ შიგნით მისაღები სუსპენზიის მოსამზადებლად ბოთლი №1

ცედექსი ცედექსი

400მგ კაფსულა №5

ცედექსი ცედექსი

ფხვნილი 36მგ/მლ 30მლ სუსპენზიის მოსამზადებლად მინის ფლაკონი №1

დაიტრიქსი დაიტრიქსი

1გ/3,5მლ 1გ ფხვნილი ი.მ. საინიექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონში და 3,5მლ გამხსნელი ამპულში

ცეფამედი ცეფამედი

1.0გ ფხვნილი ი.მ. და ი.ვ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №10

ცეფამედი ცეფამედი

0,5გ ფხვნილი ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №10

ცეფტრიაქსონი - ჰუმანითი ცეფტრიაქსონი - ჰუმანითი

ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზ 1000მგ ფლ №50

ცეფოტაქსიმი-ჰუმანითი ცეფოტაქსიმი-ჰუმანითი

0,5გ ფხვნილი ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №10

პარტნიორი კომპანიები