მოიძებნა 28 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ნო-შპა ნო-შპა

40მგ ტაბლეტი №24; №100

იორილ 10

10მგ ტაბლეტი #30

ვენოპლანტი კრემ-გელი ვენოპლანტი კრემ-გელი

100 მლ ტუბი #1

ვენოპლანტი ვენოპლანტი

ტაბლეტი #20

ვარიქსინალი ტაბლეტი ვარიქსინალი ტაბლეტი

ტაბლეტი #30

ვარიქსინალი გელი ვარიქსინალი გელი

გელი 75 მლ ტუბში

ტებოკანი ფორტე ტებოკანი ფორტე

120მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №20; №60

ტებოკანი ტებოკანი

40მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №60

ვენოდიოლი ვენოდიოლი

450მგ/50მგ/100მგ ტაბლეტი №30

ტრენტალი ტრენტალი

100მგ ტაბლეტი №60

დეტრა – ჰუმანითი დეტრა – ჰუმანითი

450მგ+50მგ ტაბლეტი №30

ტურბომიკრონ G ტურბომიკრონ G

500მგ (450მგ+50მგ) აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30

დიოსპერიდინი დიოსპერიდინი

(450მგ+50მგ) აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30

პარტნიორი კომპანიები