მოიძებნა 27 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ფრაქსიპარინი

3 800 ს.ე. ანტიXa/0.4მლ კანქვეშ და ინტრავასკულურად შესაყვანი საინექციო ხსნარი ერთდოზიან წინასწარ შევსებულ შპრიცში №10

ფრაქსიპარინი

5 700 ს.ე. ანტიXა/ 0.6მლ კანქვეშ და ინტრავასკულურად შესაყვანი საინექციო ხსნარი გრადუირებულ წინასწარ შევსებულ შპრიცში #10

თრომბლესი თრომბლესი

1000სე/გ 30გ გარეგანი გამოყენების გელი ტუბში

ანგიოფლუქსი ანგიოფლუქსი

250 ლ.ე. რბილი კაფსულა №50

ანგიოფლუქსი ანგიოფლუქსი

600ლ.ე./2მლ ი.მ/ი.ვ. საინექციო ხსნარი ამპულა №10

გემაპაქსანი გემაპაქსანი

2000ს.ე./0.2მლ 0.2მლ კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი მზა შპრიცი №6

გემაპაქსანი გემაპაქსანი

6000ს.ე./0.6მლ 0.6მლ კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი მზა შპრიცი №6

გემაპაქსანი გემაპაქსანი

4000ს.ე./0.4მლ 0.4მლ კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი მზა შპრიცი №6

კლექსანი 300 კლექსანი 300

30 000 სე ანტი Xა/3მლ საინექციო ხსნარი ფლაკონში №1

ჰეპარინი - ჰუმანითი ჰეპარინი - ჰუმანითი

5000ს.ე./მლ 5მლ ი.ვ. ან კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი მინის ფლაკონი №1

კლექსიპარინი კლექსიპარინი

60მგ (6 000 ანტი-Xa სე)/0.6მლ 0.6მლ ი.ვ. და კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი მზა შპრიცი №10 (10X1)

კლექსიპარინი კლექსიპარინი

40მგ (4 000 ანტი-Xa სე)/0.4მლ 0.4მლ ი.ვ. და კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი მზა შპრიცი №10 (10X1)

პარტნიორი კომპანიები