მოიძებნა 1 ჩანაწერი
ბრიგლაუ PPH / Briglau® PPH
აქტიური ნივთიერება: brimonidine
გამოშვების ფორმა: 2მგ/მლ 5მლ ხსნარი. თვალის წვეთები პოლიმერული მასალის საწვეთურიანი ფლაკონი №1
კომპანია: El Company
მწარმოებელი ქვეყანა: პოლონეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: გლაუკომის საწინააღმდეგო საშუალებები →