ნო-შპა / NO - SPA


ათქ კლასიფიკაციის კოდი
A03AD02

შემადგენლობა და გამოშვების ფორმა
ტაბლეტები: შეფუთვაში 24 და 100 ც.
1 ტაბ.
დროტავერინი............................................. 40 მგ
საინექციო ხსნარი: ამპულაში 2 მლ, შეფუთვაში 25 ც.
1 მლ   1 ამპ.
დროტავერინი............................................. 20 მგ   40 მ