სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია
სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია

მისამართი: თბილისი, კოსტავას ქ. 14, სასტუმრო რუმსი
თარიღი: 27/10/2016

27 ოქტომბერს  ფარმაცევტული კომპანია Alpen Pharma AG-ის  წარმომადგენლობამ საქართველოში ჩაატარა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

დასაწყისი: 18:00 საათი
მისამართი: სასტუმრო რუმს თბილისი, კოსტავას ქუჩა 14

პროგრამა
17:30 რეგისტრაცია

18:00 კონფერენციის გახსნა
მაია ქვაჩაკიძე - ფარმაცევტული კომპანია ალპენ ფარმას პროდუქციის მენეჯერი

18:10 ტრახისანის ეფექტური გამოყენება სტომატოლოგიაში
სალომე მაღლაკელიძე - ექიმი სტომატოლოგი, დოქტორანტი

18:40 დისკუსია / გათამაშება

18:50 ფურშეტი