ფიჭვი - Pinus

თარიღი: 18 მარტი, 2018

გვარი -Pinus

გავრცელებული სახოებებია: Pinus brutia subsp.eldarica- ელდარის ფიჭვი.

Pinus nigra-შავი ფიჭვი.

Pinus sylvestrys subsp. hamata -კავკასიური ფიჭვი.

Pinus brutia subsp.eldarica-გავრცელებულია ფერდობებსა და გავაკებებზე, ხელოვნური ნარგაობის სახით თელეთის, თაბორის, ნარიყალას, მსხალდიდ-ლისის, მამადავითის ქედებზე. ძირითადი კომპონენტია თბილისის გამწვანებისა და გვხვდება ასევე ბაღ -პარკებში.

Pinus nigra- ხელოვნური ნარგაობის სახით თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, გაველურებული სახით თაბორის, მამადავითის, კოჯრის,მსხალდიდის და სხვა ქედებზე.

Pinus sylvestrys subsp. hamata- ფერდობებსა და ხევებში, კიკეთის ტყეებში, არმაზის ქედზე და სხვა.