თელა - Ulmus

თარიღი: 14 მარტი, 2018

გვარი Ulmus. გავრცელებული სახეობებია:  Ulmus minor - პატარა თელადუმა და   Ulmus elliptica -თელადუმა. Ulmus minor  გვხვდება მშრალ ფერდობებსა და გავაკებებზე ხევ-ხრამებში, გზის პირებზე სხვადასხვა ტიპის ბუჩქნარებში, ტყეებსა და ტყის პირებზე. Ulmus elliptica  გავრცელებულია ტყეებში, კოჯრისა და საგურამო-იალნოს ქედებზე. 30-40 მ-მდე სიმაღლის ხეა. ყინვაგამძლე და ჩრდილის ამტანი მცენარეა