უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი (ა. ღვამიჩავას სახ. ონკოლოგიის ეროვნული ცენტრი)

უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი (ა.ღვამიჩავას სახელობის ონკოლოგიის ეროვნული ცენტრი) პირველი მრავალპროფილიანი ონკოლოგიური კლინიკა საქართველოში.