აკაკი მეფარიშვილი

  • სპეციალობა: დერმატოვენეროლოგია
  • კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი
  • ტელ: 599 75 78 79
  • ელ-ფოსტა: akaki_m@hotmail.com