ალექსანდრე გორდელაძე

  • სპეციალობა: ზოგადი ქირურგია
  • ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი