მედიცინის დოქტორი
სპეციალიზაცია: დერმატოვენეროლოგია