სპეციალობა

რეანიმატოლოგი

 

საქმიანობის აღწერა

ინტენსიური მედიცინის განყოფილების ხელმძღვანელი

რეანიმაციული, ინტენსიური და პოსტოპერაციული პაციენტის მართვა: დიაგნოსტიკა, მკურნალობის სქემის შერჩევა, მკურნალობა, შედეგების ანალიზი.

 ონკოლოგიური პაციენტების მართვა. 

 

კლინიკური საქმიანობის დასაწყისი 2007 წლიდან.

 

სამეცნიერო, კვლევითი და პედაგოგიური საქმიანობა

მიღებული აქვს მონაწილეობა II და III ფაზის კლინიკურ კვლევებში.

გამოქვეყნებული აქვს პუბლიკაციები ჟურნალში "კრიტიკული მედიცინა".

ქართულენოვანი სახელმძღვანელოს "კრიტიკული მედიცინა" თანაავტორი. 

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების კურსი, სპეციალობა "კრიტიკული მედიცინა" - მასწავლებელი.

 

ასოციაციები

საქართველოს ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის ასოციაციის წევრი.