სპეციალობა- ენდოკრინული ქირურგი. ონკოლოგი. მედიცინის აკადემიური დოქტორი

"ავერსის კლინიკის " ენდოკრინული ქირურგიის სამსახურის ხელმძღვანელი. ქირურგი ონკოლოგი. მედიცინის აკადემიური დოქტორი.  საქართველოს ენდოკრინული ქირურგიის ასოციაცია პრეზიდენტი. დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დარგის ექსპერტი


Эдишер Нодариевич  Сихарулидзе

Зав .отд. эндокринной хирургии "Клиника Аверси"  
хирург-онколог, MD, PhD 
Президент ассоциации эндокринных хирургов Грузии. 

 

Эксперт Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии