კრიოქირურგი, კრიო და ლაზერული განყოფილების ხელმძღვანელი

პროფესიული საქმიანობა
- 2012-
დან დღემდე- ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი (.მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი) - კრიო და ლაზერული განყოფილების ხელმძღვანელი
- 1997-2012 
საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალურ ცენტრთან არსებული შპსქართულ-გერმანული სპეციალიზებული ონკოლოგიური კლინიკა" - კრიო და ლაზერული განყოფილების ხელმძღვანელი
- 2000-2005 
მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მაძიებელი. .ღვამიჩავას სახ. ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრიქართულ-გერმანული სპეციალიზებული ონკოლოგიური კლინიკა"
- 1985-1997
 
საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ონკოლოგიის სამეცინიერო ცენტრი. თერმოდიაგნოსტიკის განყოფილება - მეცნიერ თანამშრომელი
- 1985 
საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ონკოლოგიის სამეცინიერო ცენტრი. რენდგენო-თერმო-დიაგნოსტიკური განყოფილება - უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი.

განათლება
- 2006
  ა.ღვამიჩავას სახ. ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი „ქართულ-გერმანული სპეციალიზებული ონკოლოგიური კლინიკა"- მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
- 2008-2009 ფრიდრიხ შილერის უნივერსტეტის პირის ღრუს და სახის პლასტიკური ქირურგიის კათედრა. 
- 1980-1983 თბილისის სამედიცინო ინსტიტურის ასპირანტი - რენდგენო-რადიოლოგიის სპეციალობით
- 1974-1980 თბილისის სახემწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი (წარჩინებით) სპეციალობა- სამკურნალო საქმე