გივი ზუმბაძე

  • სპეციალობა: რადიოლოგია
  • ავერსის კლინიკა, მედიქლაბჯორჯია