გვანცა გიორგაძე

  • სპეციალობა: ნევროლოგია
  • ავერსის კლინიკა
  • ტელ: 599 55 44 83
  • ელ-ფოსტა: gvantsa.giorgadze@aversi.ge

პროფესიული გამოცდილება
2007_2008 შპს ”ავერსის კლინიკა”, მარნეულის ფილიალი: ექიმი-ნევროლოგი 
2008 წლის ნოემბრიდან _ შპს ”ავერსის კლინიკა”, ცენტრ. ფილიალი: ექიმი-ნევროლოგი 
2009 წელი _ ჟურნალი ”საექიმო პრაქტიკა”: თანამშრომელი

განათლება, კვალიფიკაცია
1998 – 2004 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სამკურნალო ფაკულტეტი: ზოგადი პროფილის ექიმი
2004 – 2006 რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ნევროლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი: სპეციალობა - ნევროლოგია

საზოგადოებრივი აქტივობა
2004 წ - სახელმწიფო სერთიფიკატი: ნებადართული სპეციალობა ”ზოგადი პროფილის ექიმი” 
2006 წ - ნევროლოგთა მსოფლიო ფედერაციის (WFN) სერთიფიკატი, უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამა ნეიროდეგენერაციულ დაავადებებში სეჩენოვის სახ. მოსკოვის სამედიცინო აკადემიის ნერვულ სნეულებათა კლინიკის ბაზაზე 
2006 წ - პირველადი სპეციალიზაცია ელექტროენცეფალოგრაფიაში, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ნევროლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 
2006 წ – რუსეთის ფედარაციის სახელმწიფო სერთიფიკატი, ნებადართული სპეციალობა ”ნევროლოგია” 
2006 წ – საქართველოს სახელმწიფო სერთიფიკატი, ნებადართული სპეციალობა ”ნევროლოგია” 
2008 წ - სასწავლო კურსი ელექტრონეირომიოგრაფიაში, პ.სარაჯიშვილის სახელობის ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის ინსტიტუტი 
2009 წ. _ ევროპის ეპილეფსიის აკადემიის (EUREPA) სერტიფიკატი _ ”ეპილეფსიის ქირურგიული მკურნალობა”. 
პუბლიკაციები: 
“საექიმო პრაქტიკა” “ინსულტის რისკის შეფასება და პირველადი პრევენცია” 2009: 2(6) 229-238 
“დიაბეტური ნეიროპათია” 2009: 3(7) 380-394 
“გაფანტული სკლეროზის მართვა” 2009:4(8) 539-550 
“I ტიპის ნეიროფიბრომატოზი” 2009: 5(9)582 – 591 
Georgian Medical News
Lachkepiani G, Mania M., Giorgadze G. Persistent mirror movements associated with disabling pain and sleep arousal disorder 2009; 10 (175):51-53

დამატებითი მონაცემები
უცხო ენები: ინგლისური, რუსული, ქართული, გერმანული - კარგად