Nutricia

სპეციალობა

თერაპევტი, გასტროენტეროლოგი

 

საქმიანობის აღწერა

თერაპიული სამსახურის უფროსი

თერაპიული და გასტროენტეროლოგიური პაციენტების მართვა, თერაპიული კვლევების მიმდინარეობის მეთვალყურეობა, ლაბორატორიული და ინსტრუმენტალური გამოკვლევების შეფასება, მკურნალობის დაგეგმვა.

 

საქმიანობის სფერო

გასტროენტეროლოგიური დაავადებები.

 

კლინიკური საქმიანობის დასაწყისი - 1978წ.

 

სამეცნიერო და კვლევითი საქმიანობა

თანამკვლევარი შვიდ კლინიკურ კვლევაში რევმატოლოაგიასა და პულმონოლოგიაში.

მთავარი მკვლევარი მიმდინარე პულმონოლოგიურ კვლევაში.