თავ-კისრის ქირურგი, ონკოლოგი

 

პროფესიული გამოცდილება
- 2012-
დანონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი" - ონკოქირურგი
- 2011-2012 „
საქართველოს ნაციონალური ონკოლოგიური ცენტრი"- ონკოქირურგი
- 2010 
ბათუმი, კლინიკამედინა" - ონკოქირურგი
- 2008-2010 
ბლოხინის სახელობის რუსეთის სამეცნიერო ონკოლოგიური ცენტრი (სტაჟირება)
- 2005-2008 
ბლოხინის სახელობის რუსეთის სამეცნიერო ონკოლოგიური ცენტრი (ასპირანტურა)
- 2003-2005 
ბლოხინის სახელობის რუსეთის სამეცნიერო ონკოლოგიური ცენტრი (ორდინატურა)

 

განათლება
- 1996-2003
 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
- 1994-1996 
.თბილისის მე-5 საღამოს სკოლა
- 1985-1994 
.თბილისის 61- საშუალო სკოლა