პროფესიული გამოცდილება
1995-1999 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცენტრალური სამხედრო ჰოსპიტალი, ექიმი-ლაბორანტი;
1999-2006 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცენტრალური სამხედრო ჰოსპიტალი, ლაბორატორიული განყოფილების უფროსი;
2006-2007 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გორის სამხედრო ჰოსპიტალი - ლაბორატორიული განყოფილების უფროსი;

განათლება, კვალიფიკაცია
1995 წელს დაამთავრა თსუ-ბიოლოგიის ფაკულტეტი - მიკრობიოლოგიის სპეციალობით;
2002 წელს დაამთავრა -მედიცინის ფაკულტეტი-ექიმი-ბიოქიმიკოსის სპეციალობით.

დამატებითი მონაცემები
კვალიფიკაცია:
1995წ. ქ.თბილისი- შოთაძის სახ. ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი-კლინიკო- ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის კათედრა.
1999წ. ქ.თბილისი- ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი ლეიკოზების, თანდაყოლილი და შეძენილი ანემიების ლაბორატორია, ბიოქიმიური ლაბორატორია. 
ტრენინგები:
2000წ. საბერძნეთის ქ.ათენის საჰაერო ძალების ჰოსპიტალი: ჰემატოლოგიური, ბიოქმიური, იმუნოლოგიური, ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორიები;
2005 წ. ტაილანდი, ქ.ბანკოკი- განსაკუთრებით საშიშ ინფექციათა კვლევითი ცენტრი - იმუნოლოგია, მოლეკულური დიაგნოსტიკა; 
2008 წ. გერმანია- ქ. მანჰეიმი- როშის ტრეინინგ-ცენტრი;
2009 წ. ნიდერლანდები-ქ.უტრეხტი-“სალტოს”-ლაბორატორია. 
უცხო ენები:
რუსული, ინგლისური