Nuk
ნანა ლავრელაშვილი

  • სპეციალობა: რადიოლოგია
  • მე-5 კლინიკური საავადმყოფო - ღია გული

განათლება:

• 1978 წ – თბილისის N147 საჯარო სკოლა.

• 1981-1987წწ – ოჯახის ექიმი.
– მოსკოვის მე – II პერომოვის სახელობის უნივერსიტეტი.

• 1987-1988წწ – კლინიკური რეზიდენტურა OBG- ში (სამეანო და გინეკოლოგია).
– თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი.

• 2002 წ- საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სერთიფიკატი – რადიოლოგია.

 

სამუშაო გამოცდილება:

• 2012წ – ექიმი ექოსკოპისტი.
– ,,№5 კლინიკური საავადმყოფო“.

• 2012წ – დღემდე – ექიმი ექოსკოპისტი.
– დიაგნოსტიკური ცენტრი ,,HERA-XXI საუკუნე“.

• 1990-2011 წწ – ექიმი ექოსკოპისტი.
– დიაგნოსტიკური ცენტრი – ,,INTERMED“.

• 1990-2011 წწ – ექიმი მეან-გინეკოლოგი.
– დიაგნოსტიკური ცენტრი -,,INTERMED“.