თამარ დაბრუნდაშვილი

  • სპეციალობა: დერმატოვენეროლოგია
  • კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი
  • ტელ: 577 40 55 70
  • ელ-ფოსტა: tamro_dabro@yahoo.com